Úvod Certifikáty a ocenění

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen VRV a.s.) má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu zahrnující systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu BOZP. Tento integrovaný systém je doložený platnými certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016 a dále dle ČSN ISO 45001:2018. Zásady těchto systémů jsou uvedeny v Politice integrovaného systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti vydané vedením společnosti.

 

VRV a.s. má dále pověření Ministerstvem zemědělství ČR k provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. a IV. kategorie.

 

 

 

   
certifikát systému
managementu kvality
podle ČSN EN ISO 9001:2016
 

certifikát systému
environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001:2016

  certifikát systému
BOZP
podle ČSN ISO 45001:2018

 

    cert-TBD    
   

pověření k provádění TBD

   
 

 

Mezi nevýznamnější ocenění práce VRV a.s. patří vyhlášení staveb, na jejichž realizaci jsme se podíleli, vodohospodářskou stavbou roku:

 

 

vodohospodarska_stavba_roku_2022_1   vodohospodarska_stavba_roku_2022_2   vodohospodarska_stavba_roku_2022_3

vodohospodářská stavba
roku 2022

 

vodohospodářská stavba
roku 2022

 

vodohospodářská stavba
roku 2022

vodohospodarska_stavba_roku_2021_1   vodohospodarska_stavba_roku_2021_2  

vodohospodářská stavba

roku 2021

 

vodohospodářská stavba

roku 2021

 

vodohospodářská stavba

roku 2019

  cert-SOVAK-2017   cert-SOVAK-2017

vodohospodářská stavba

roku 2019

 

 

vodohospodářská stavba

roku 2017

 

vodohospodářská stavba

roku 2017

 

cert-SOVAK-2014

  cert-SOVAK-2016   cert-SOVAK-2016

vodohospodářská stavba

roku 2016

 

 

vodohospodářská stavba

roku 2016

 

vodohospodářská stavba

roku 2016

 

  cert-SOVAK-2014   cert-SOVAK-2012

vodohospodářská stavba

roku 2015

 

vodohospodářská stavba

roku 2014

 

vodohospodářská stavba

roku 2012

 

cert-SOVAK-2010   cert-SOVAK-2010   cert-SOVAK-2007

vodohospodářská stavba

roku 2010

 

vodohospodářská stavba

roku 2010

 

vodohospodářská stavba

roku 2007

 

cert-SOVAK-2007-1   cert-SOVAK-2006   cert-SOVAK-2005

vodohospodářská stavba

roku 2007

 

vodohospodářská stavba

roku 2006

 

vodohospodářská stavba

roku 2005

 

 

Další ocenění a osvědčení VRV a.s.:

 

  cert-BLAVA-2011   clenstvi_czwa
prestižní stavba jižních Čech  

stavba roku 2011 (SR)

cena primátora hlavního města
Slovenské republiky Bratislavy

  Osvědčení
o členství
v Asociaci pro vodu ČR z.s.

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001