[tisk]

O SPOLEČNOSTI

CERTIFIKÁTY A OCENĚNÍ

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. (dále jen VRV a.s.) má zaveden a certifikován integrovaný systém managementu zahrnující systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu BOZP. Tento integrovaný systém je doložený platnými certifikáty ČSN EN ISO 9001:2016 a 14001:2016 a dále dle ČSN OHSAS 18001:2008. Zásady těchto systémů jsou uvedeny v Politice integrovaného systému managementu kvality, environmentu a bezpečnosti vydané vedením společnosti.

 

VRV a.s. má dále pověření Ministerstvem zemědělství ČR k provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. a IV. kategorie.

 

certifikát systému
managementu kvality
podle ČSN EN ISO 9001:2016

certifikát systému
environmentálního managementu
podle ČSN EN ISO 14001:2016


certifikát systému
BOZP
podle ČSN OHSAS 18001:2008

 cert-TBD
pověření k provádění TBD
 

Mezi nevýznamnější ocenění práce VRV a.s. patří vyhlášení staveb, na jejichž realizaci jsme se podíleli, vodohospodářskou stavbou roku:

 cert-SOVAK-2017

 


vodohospodářská stavba

roku 2017


 

cert-SOVAK-2017
cert-SOVAK-2014
cert-SOVAK-2016

vodohospodářská stavba

roku 2017


vodohospodářská stavba

roku 2016


vodohospodářská stavba

roku 2016

 

cert-SOVAK-2016
cert-SOVAK-2014
cert-SOVAK-2012

vodohospodářská stavba

roku 2016


vodohospodářská stavba

roku 2014


vodohospodářská stavba

roku 2012

 

cert-SOVAK-2010
cert-SOVAK-2010
cert-SOVAK-2007

vodohospodářská stavba

roku 2010


vodohospodářská stavba

roku 2010


vodohospodářská stavba

roku 2007

 

cert-SOVAK-2007-1
cert-SOVAK-2006
cert-SOVAK-2005

vodohospodářská stavba

roku 2007


vodohospodářská stavba

roku 2006


vodohospodářská stavba

roku 2005


 

Další ocenění VRV a.s.:

 


cert-BLAVA-2011
prestižní stavba jižních Čech

stavba roku 2011 (SR)

cena primátora hlavního města
Slovenské republiky Bratislavyčeská verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930