[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

LEGISLATIVA A STÁTNÍ SPRÁVA

 

Zkušenosti společnosti z širokého spektra konzultačních a poradenských činností a současně i profesní zaměření specialistů společnosti je zárukou poskytování odborné technické a právní pomoci v oblasti legislativy a státní správy na úseku životního prostředí, zejména pak v oblasti vod a vodního hospodářství.

 

sidlo-hradcany-noc_570

 

V tomto okruhu služeb nabízíme:

  • zpracování podkladových materiálů a studií pro návrhy změn zákonů a prováděcích právních předpisů v oblasti vod a vodního hospodářství
  • analýzy právních předpisů Evropského společenství v oblasti životního prostředí, zejména vod
  • konzultační a poradenská činnost vztahující se k procesu správních řízení, zejména se zaměřením na vodní právo
  • zajišťování technických podkladů pro metodické návody a pokyny vztahující se k právním předpisům ve vodním hospodářství
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930