Služby Vodní hospodářství a ochrana ŽP Legislativa a státní správa

  Příslušné reference

 

Zkušenosti společnosti z širokého spektra konzultačních a poradenských činností a současně i profesní zaměření specialistů společnosti je zárukou poskytování odborné technické a právní pomoci v oblasti legislativy a státní správy na úseku životního prostředí, zejména pak v oblasti vod a vodního hospodářství.

 

vodni_hospodarstvi_a_ochrana_zp_legislativa_a_statni_sprava

 

V tomto okruhu služeb nabízíme:

  • zpracování podkladových materiálů a studií pro návrhy změn zákonů a prováděcích právních předpisů v oblasti vod a vodního hospodářství
  • analýzy právních předpisů Evropské unie v oblasti životního prostředí, zejména vod
  • konzultační a poradenská činnost vztahující se k procesu správních řízení, zejména se zaměřením na vodní právo
  • zajišťování technických podkladů pro metodické návody a pokyny vztahující se k právním předpisům ve vodním hospodářství
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001