Kontakty Divize 05 Brno

 

Podsedky 751/3, 625 00 Brno
tel.: 541 215 662
fax: 541 211 431
e-mail: brno@vrv.cz

Ředitel divize 05

Ing. Martin Dufek

mob: 605 264 176

email: dufek@vrv.cz

 

Zástupce ředitele divize 05

Ing. David Šprta

mobil: 731 154 552

email: sprta@vrv.cz

 

Projektové řízení staveb

Ing. Pavel Žampach

tel.: 603 162 276

e-mail: zampach@vrv.cz

 

Majetkoprávní vypořádání staveb

a Veřejné zakázky

Ivana Palánová

tel.: 541 210 138

mob: 604 213 260

email: palanova@vrv.cz

 

Žádosti o dotace (OPŽP, MZe...)

Koordinátor BOZP

Ing. David Šprta

mob: 731 154 552

email: sprta@vrv.cz

 

Pracoviště Olomouc

Holická 568/31, 772 00 Olomouc

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001