Služby Vodní hospodářství a ochrana ŽP Poradenství, analýzy a konzultace

  Příslušné reference

 

vodni_hospodarstvi_a_ochrana_zp_poradenstvi_analyzy_konzultace

 

Dlouholeté zkušenosti kvalifikovaných odborníků a specialistů společnosti z různých oborů vodního hospodářství a ochrany životního prostředí jsou předpokladem pro poskytování konzultačních a poradenských služeb zejména v těchto oblastech:

  • strategické a koncepční dokumenty na úseku vodního hospodářství a životního prostředí
  • implementace směrnic EU na úseku životního prostředí
  • posuzování a monitorování projektů, zejména financovaných ze zdrojů státu, Evropské unie a finančních institucí
  • ekonomické a finanční analýzy projektů
  • marketingové studie
  • informační systémy
  • právní služby
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001