Služby Vodní hospodářství a ochrana ŽP Měření a monitoring

  Příslušné reference

V rámci měření a monitoringu získáváme data nezbytná pro efektivní plánovaní, projektování a řízení v oblasti vodního hospodářství.

 

V rámci těchto činností zajišťujeme:

  • Monitoring kanalizačních systémů
  • Monitoring vodárenských systémů
  • Měření vodního rázu, vypínací zkoušky

V oblasti monitoringu vodárenských systémů a měření vodního rázu disponujeme vlastní měřicí technikou.

sluzby_mereni_a_monitoring

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001