Vodní hospodářství a ochrana ŽP Koncesní řízení - provozování

  Název zakázky
  Klient
  Inv. náklady
 • Vodohospodářské investice města Úvaly
  Město Úvaly
  600  mil. Kč

  Příprava a realizace vodohospodářských investic města Úvaly.

  Jedná se o dostavbu ČOV Úvaly, dobudování a rekonstrukci kanalizace, dobudování a rekonstrukci vodovodu, přivaděče a vodojemů.


  Poskytnuté služby jsou komplexní, zahrnují především poradenství pro investora při koordinaci a řízení vodohospodářských investic. Dále zahrnují zpracování projektových dokumentací ve všech stupních přípravy, inženýring, TDI, zpracování žádostí o dotace z OPŽP, MZe a Středočeského kraje, organizace výběrových řízení, výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v koncesním řízení, následující poradenství při provozování a další.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Projektový management | 
  Dotace, finanční analýzy | 
  Koordinátor BOZP | 
  Právní, majetkoprávní služby | 
  Příprava staveb, inženýring | 
  Technický dozor stavebníka, správce stavby | 
  Koncesní řízení - provozování | 
  Matematické modelování | 
  Opatření proti suchu a nedostatku vody | 
  Poradenství, analýzy a konzultace | 
  Projektová dokumentace | 
  Zásobování vodou
 • Kamenice - koncesní projekt na výběr provozovatele VH infrastruktury
  Obec Kamenice
  350  mil. Kč

  Činnosti a služby v oblasti právní a technické pomoci při výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví obcí Kamenice, Sulice, Kostelec u Křížků, Křížkový Újezdec a Radějovice. V souvislosti s dobudováním vodovodu a kanalizace v obci Kamenice z dotačních prostředků OPŽP.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování | 
  Poradenství, analýzy a konzultace
 • Zásobení Mníšeckého regionu pitnou vodou
  Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy
  213 mil. Kč

  Studie zásobování pitnou vodou.Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele a provádění stavby.Vodovodní řad DN 300 délka 14503 m, DN 200 délka 4714 m, VDJ 2 x 200m3, rekonstrukce VDJ 2x 1000 m3, ČS Zbraslav.Baně Q=70 l/s H =120 m, ČS Černolice Q = 60 l/s H55 m, ČS Mníšekpod Brdy Q = 15 l/s, H = 60 m.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Dotace, finanční analýzy | 
  Koordinátor BOZP | 
  Právní, majetkoprávní služby | 
  Příprava staveb, inženýring | 
  Technický dozor stavebníka, správce stavby | 
  Koncesní řízení - provozování | 
  Zásobování vodou
 • Zlepšení VH infrastruktury města Benešov
  Město Benešov
  203 mil. Kč

  Jednalo se především o dostavbu splaškové kanalizace odvádějící splašky na ČOV, rekonstrukci ČOV, spočívající ve výstavbě dosazovacích a retenčních nádrží, uskladňovací nádrže.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Dotace, finanční analýzy | 
  Koordinátor BOZP | 
  Příprava staveb, inženýring | 
  Technický dozor stavebníka, správce stavby | 
  Koncesní řízení - provozování
 • Poradenství k transformaci způsobu provozování vodovodů a kanalizací – Svitavsko
  Město Svitavy
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování
 • Žirovnice, výběr provozovatele VH infrastruktury
  Město Žirovnice
  neuvedeny

  Zajištění koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury města Žirovnice. Služba zahrnuje Zpracování koncesního projektu, koncesní dokumentace a organizace koncesního řízení na výběr provozovatele, výběr provozovatele kanalizace.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování
 • Posouzení vlastnicko provozovatelských vztaků k vodohospodářské infrastruktuře v městě Jihlava
  Město Jihlava
  neuvedeny

  -

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Koncesní řízení - provozování
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001