Služby Další služby Věda a výzkum

  Příslušné reference

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se podílí na vědeckovýzkumné činnosti v environmentální oblasti organizované Technologickou agenturou ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON, resp. v programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

dalsi_sluzby_veda_a_vyzkum

 

Naše společnost spolupracuje na těchto projektech:

  • Projekt s číslem TH02030709 Plovoucí zelené ostrovy, perspektivní alternativa pro zlepšení ekologického potenciálu a podporu rozvoje litorálních společenstev na vodních nádržích, ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR, v.v.i.

  • Projekt s číslem TH02030633 Vývoj technického opatření k zamezení migrace nežádoucích druhů ryb nad ÚN Lipno za účelem podpory obnovy populace pstruha obecného a perlorodky říční, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou – Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a Biologické centrum AV ČR, v.v.i.

  • Projekt s číslem TH02030399 Sledování množství a kvality sedimentů ve vodních tocích a nádržích za účelem snižování znečištění z nebodových zdrojů, ve spolupráci s VÚMOP, v.v.i. a Georeal spol. s r.o.

  • Projekt s číslem TL02000060 Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio-ekonomického rozvoje společnosti ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, VÚMOP v.v.i. a Českou zemědělskou univerzitou.

  • Projekt s číslem TJ02000351 Vývoj metod a přístrojů pro zpřesnění celoroční bilance výparu ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, ČVUT v Praze, Ústav pro hydrodynamiku AV ČR v.v.i., a VÚV T.G.M., v.v.i.
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001