[popis této služby] [tisk]

REFERENCE

TBD NAD VODNÍMI DÍLY

Název zakázky Klient Investiční
náklady
Program TBD a vypracování zvláštní povodně na vodním díle Boumar Město Opočno neuvedeny

Předmětem zakázky je vypracování programu TBD pro období trvalého provozu vodního díla Broumar v Opočně v souladu s požadavky zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a prováděcí vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly a dále vypracování parametrů zvláštních povodní
s výpočtem hydrografů jednotlivých typů ZPV v profilu hráze vodního díla Broumar v Opočně.
Zakázka dákle zahrnuje TBD na rybníku Broumar v Opočně.

Výpis poskytnutých služeb : 
TBD nad vodními díly
Provádění technickobezpečnostního dohledu nad vyrovnávací nádrží Meziboří Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. neuvedeny

Předmětem zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu nad vyrovnávací nádrží Meziboří (VD III. kategorie).

Výpis poskytnutých služeb : 
TBD nad vodními díly
Provádění technickobezpečnostního dohledu na vodárenské soustavě Pístovské rybníky Vodárenská akciová společnost, a. s. neuvedeny

Předmětem zakázky je TBD na vodárenské soustavě Pístovské rybníky. Jedná se o 3 nádrže III. kategorie a 2 nádrže IV. kategorie.

Výpis poskytnutých služeb : 
TBD nad vodními díly
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930