Služby Projektování Vodní toky a nádrže

  Příslušné reference

 

Naše hlavní zaměření v této oblasti:

 • Nádrže, rybníky
  • Malé vodní nádrže
  • Suché a polosuché vodní nádrže
  • Vodní nádrže

 • Úpravy a revitalizace vodních toků
  • Jezy a stupně
  • Zprůchodnění migračních bariér – rybí přechody
  • úpravy řek, potoků a bystřin
  • Revitalizace upravených i neupravených vodních toků

 • Protierozní opatření, závlahy, hospodaření s dešťovou vodu
  • Eutrofizace vodních nádrží
  • Protierozní opatření
  • Závlahové systémy
  • Systémy odvodnění
  • Retence dešťových vod
  • Zasakování dešťových vod

 • Vnitrozemská plavba a vodní cesty
  • přístavy pro nákladní plavidla a rekreační plavidla
  • plavební dráha, plavební kanály
  • nábřežní zdi

Zpracujeme projektovou dokumentaci i koncepční práce.

 

projektovani_vodni_toky_a_nadrze
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001