Služby Další služby Konference, semináře

  Příslušné reference

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. je spolupořadatelem a organizátorem různých odborných
vodohospodářských pracovních setkání, konferencí a seminářů, zejména těchto:

 

dalsi_sluzby_konference


Naše společnost zajišťuje tradiční každoroční konferenci Vodní toky, podrobné informace o aktuálním
ročníku konference Vodní toky 2020 včetně možnosti registrace, jsou na samostatném webu
https://konference.vrv.cz, kde můžete najít také fotografie, prezentace z přednášek a další zprávy
z předchozích ročníků.


Dále pořádáme jednou za dva roky Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích,
v letošním roce se koná ročník 2020. Podrobné informace včetně možnosti registrace opět najdete na
samostatném webu https://konference.vrv.cz/seminar. Také tam jsou k dispozici informace o
předchozích ročnících.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001