Služby Další služby Konference, semináře

  Příslušné reference

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. je spolupořadatelem a organizátorem různých odborných
vodohospodářských pracovních setkání, konferencí a seminářů, zejména těchto:

 

dalsi_sluzby_konference


Naše společnost zajišťuje tradiční každoroční konferenci Vodní toky, podrobné informace o aktuálním
ročníku konference Vodní toky jsou na samostatném webu
konference Vodní Toky, kde můžete najít také fotografie, prezentace z přednášek a další zprávy
z předchozích ročníků.

 
Dále pořádáme jednou za dva roky seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích. Podrobné informace o aktuálním ročníku semináře včetně možnosti registrace, jsou na samostatném webu semináře.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001