[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

PRÁVNÍ, MAJETKOPRÁVNÍ SLUŽBY

 

Každá stavba vyžaduje vypořádání majetkoprávních vztahů. VRV a. s. má v této oblasti rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti, ověřené na celé řadě rozsáhlých staveb.

Jsme připraveni zajistit veškeré činnosti, které právní řád investorovi ukládá v procesu přípravy, realizace i provozování díla.

 

sidlo-od-silnice_570

 

Nabízíme tyto práce:

 • vypracovaní návrhů řešení na vypořádání majetkoprávních vztahů v zájmovém území
 • zajištění podkladů z evidence katastru nemovitostí a jejich ověření vypracování evidence dotčených pozemků
 • zajištění změny charakteristik pozemků a způsobu jejich využití dle požadavků klienta
 • ocenění pozemků a nemovitostí na základě znaleckého posudku
 • dořešení dědického řízení, zajištění prohlášení opuštěného majetku, podání žaloby o určení vlastnictví, řízení o vyvlastnění
 • projednání budoucích majetkoprávních vztahů se stávajícími vlastníky, vypracování návrhů vhodných smluv
 • majetkoprávní vypořádání dle geometrických plánů a zápis dosud nezapsaných (dokončených i rozestavěných) staveb do katastru nemovitostí

Jsme připraveni pro Vás vyhotovit:

 • nájemní smlouvy
 • smlouvy o výpůjčce
 • kupní smlouvy
 • směnné smlouvy
 • smlouvy o postoupení pohledávky
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy uzavřené formou "smlouvy o smlouvě"
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930