Služby Investiční výstavba Právní, majetkoprávní služby

  Příslušné reference

 

Každá stavba vyžaduje vypořádání majetkoprávních vztahů. VRV a. s. má v této oblasti rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti, ověřené na celé řadě rozsáhlých staveb.

Jsme připraveni zajistit veškeré činnosti, které právní řád investorovi ukládá v procesu přípravy, realizace i provozování díla.

 

investicni_vystavba_pravni_majetkopravni_sluzby

 

Nabízíme tyto práce:

 • vypracovaní návrhů řešení na vypořádání majetkoprávních vztahů v zájmovém území
 • zajištění podkladů z evidence katastru nemovitostí a jejich ověření vypracování evidence dotčených pozemků
 • zajištění změny charakteristik pozemků a způsobu jejich využití dle požadavků klienta
 • ocenění pozemků a nemovitostí na základě znaleckého posudku
 • dořešení dědického řízení, zajištění prohlášení opuštěného majetku, podání žaloby o určení vlastnictví, řízení o vyvlastnění
 • projednání budoucích majetkoprávních vztahů se stávajícími vlastníky, vypracování návrhů vhodných smluv
 • majetkoprávní vypořádání dle geometrických plánů a zápis dosud nezapsaných (dokončených i rozestavěných) staveb do katastru nemovitostí

Jsme připraveni pro Vás vyhotovit:

 • nájemní smlouvy
 • smlouvy o výpůjčce
 • kupní smlouvy
 • směnné smlouvy
 • smlouvy o postoupení pohledávky
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy uzavřené formou "smlouvy o smlouvě"
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001