Služby Vodní hospodářství a ochrana ŽP TBD nad vodními díly

  Příslušné reference

 

VRV a.s. je podle § 61 odst. 10 vodního zákona pověřena Ministerstvem zemědělství ČR k provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. a IV. kategorie.

 

vodni_hospodarstvi_a_ochrana_zp_tbd_nad_vodnimi_dily

 

Technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu § 61 vodního zákona zajišťuje společnost v následujícím rozsahu:

  • konzultace s projektantem vodního díla ve fázi přípravy stavby
  • zpracování programu dohledu
  • provádění TBD ve fázi výstavby vodního díla
  • provádění TBD při provozu vodního díla, např.
    • technická doporučení pro vlastníka vodního díla
    • konzultační a poradenská činnost pro vlastníka vodního díla ve vztahu k vodoprávnímu úřadu
    • zpracování povinných zpráv o provádění TBD
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001