[příslušné reference] [tisk]

SLUŽBY

TBD NAD VODNÍMI DÍLY

 

VRV a.s. je podle § 61 odst. 10 vodního zákona pověřena Ministerstvem zemědělství ČR k provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly III. a IV. kategorie.

 

prehrada_570

 

 

Technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu § 61 vodního zákona zajišťuje společnost v následujícím rozsahu:

  • konzultace s projektantem vodního díla ve fázi přípravy stavby
  • zpracování programu dohledu
  • provádění TBD ve fázi výstavby vodního díla
  • provádění TBD při provozu vodního díla, např.
    • technická doporučení pro vlastníka vodního díla
    • konzultační a poradenská činnost pro vlastníka vodního díla ve vztahu k vodoprávnímu úřadu
    • zpracování povinných zpráv o provádění TBD
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930