Další služby Konference, semináře

  Název zakázky
  Klient
  Inv. náklady
 • Konference Vodní toky
  -
  neuvedeny

  VRV a.s. spolu s Povodím Labe a ČVTVS jsou hlavnímy organizátory odborné konference s mezinárodní účastí VODNÍ TOKY, která se koná každoročně na podzim, již od roku 2002.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Konference, semináře
 • Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích
  -
  neuvedeny

  Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., pravidelně od roku 2009 ve spolupráci v Povodím Vltavy, státní podnik, Výzkumným ústavem vodohospodářským TGM, v.v.i, Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí pořádá odborný seminář zaměřený na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.

  Výpis poskytnutých služeb : 
  Konference, semináře
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001