Úvod Aktuality

Koncem loňského roku jsme byli požádáni o zpracování „Analytické zprávy o stavu systému zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod ve velkých městech České republiky“. Zpráva byla určena vládě Republiky Kazachstán, která se rozhodla zásadně reformovat svoji zaostalou komunální infrastrukturu včetně vodárenské a zejména postupně zlepšovat její technický stav i úroveň veřejných služeb.


Přestože si kazašská vláda obstarala obdobné analýzy komunální infrastrukturu i v jiných vyspělých evropských státech, rozhodla se, že bude preferovat přístupy popsané v české zprávě. Kazašskou stranu zaujala Česká republika zejména stejnými výchozími podmínkami, které u nás byly před rokem 1989, zejména centrální řízení, státní vlastnictví infrastruktury včetně státních provozovatelů infrastruktury na území měst a následné reformy řízení komunální infrastruktury.


Dosažené výsledky postupné modernizace vodárenské infrastruktury a institucionální uspořádání služeb popsané v naší zprávě, byly pro kazašskou stranu velmi inspirativní. Po akceptování Analytické zprávy se v posledním týdnu května uskutečnila týdenní mise desetičlenné kazašské delegace v České republice, které se zúčastnili náměstkové primátorů velkých kazašských měst, pracovníci ministerstev a další odborní pracovníci a dále i zástupce Kazašského velvyslanectví v Praze. Naše společnost, jako autor části Analytické zprávy za oblast vodárenství, byla pověřena organizací odborného dvoudenního programu zaměřeného na vodní hospodářství.


První den jsme zorganizovali prohlídku Podolské vodárny a návštěvu úpravny vody na Želivce, kde zejména zaujala dokončená stavba technologie GAU. Zájem projevili především o nové použité technologie a modernizaci řízení provozu. Na Želivce jsme podrobně prezentovali celý systém zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod v hl. městě Praze.


Další den navštívila kazašská delegace naši společnost v Praze, kde jsme prezentovali naše zkušenosti z průchodu povodní zejména v roce 1997 a 2002, ochranu území a měst před povodněmi, konkrétně na příkladech dokončených projektů protipovodňové ochrany. Toto téma bylo pro kazašské hosty velmi aktuální, a to s ohledem na zkušenosti z letošních katastrofálních povodí v Kazachstánu.
Vodohospodářský program dále pokračoval v Českých Budějovicích, kde byl společností ČEVAK prezentován vodárenský systém města s následnou prohlídkou městské ČOV.


Na závěr mise uspořádali zástupci hlavních organizátorů v čele s bývalým mistrem Janem Mládkem, „Business forum“ na Novotného lávce, kde i naše společnost představila nabídku možné budoucí spolupráce s Kazachstánem a jejími velkými městy. Zda se bude další spolupráce s Kazachstánem dále vyvíjet je samozřejmě velký otazníkem. 

 

20240531_093405

 

20240530_095941

 

20240527_151102

 

20240527_105539

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001