Úvod Aktuality

Ve dnech 23. - 24. listopadu 2021 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskuteční již 18. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2021, které udělili svou záštitu ministr zemědělství Miroslav Toman a primátor statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.

 

Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

 

Hlavní témata konference:
 • problematika správy vodních toků a správy povodí
 • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
 • řešení extrémních hydrologických jevů
 • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
 • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
 • plánování v oblasti vod

Časový harmonogram:
 • 14. června zahájení registrace autorských příspěvků
 • 13. srpna uzávěrka registrace autorských příspěvků
 •   1. září zahájení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit
 • 13. září oznámení autorům o přijetí či nepřijetí příspěvku
 •   4. října zveřejnění a rozeslání 2. cirkuláře s podrobným programem konference
 • 15. října uzávěrka zaslání autorských příspěvků do sborníku

Pozvánka na konferenci Vodní toky 2021 (1.cirkulář), kde jsou uvedeny podrobnější informace o přihlášení odborných příspěvků, přihlášení k účasti a přihlášení propagačních aktivit, je ke stažení v PDF formátu zde.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001