Úvod Aktuality

Ve dnech 31. května a 1. června 2022 se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskuteční již 18. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí "Vodní toky 2022" (přesunutý ročník z listopadu 2021), které udělili svou záštitu ministr zemědělství Zdeněk Nekula a primátor statutárního města Hradec Králové Alexandr Hrabálek.

Hlavními organizátory je akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost za spoluúčasti státních podniků Povodí.

 

Hlavní témata konference:
  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • řešení extrémních hydrologických jevů
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
  • plánování v oblasti vod

Časový harmonogram:
  • 4. března - zahájení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit
  • 1. dubna - uzávěrka zaslání autorských příspěvků do sborníku (autorské příspěvky budou ponechány ve stejném znění, jako byly přihlášeny na podzim 2021)

  • 1. května - ukončení registrace k účasti (přihlášení) a registrace propagačních aktivit

  • 9. května - zveřejnění podrobného programu konference, který bude umístěn na webu 
 

WEB KONFERENCE

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001