Úvod Aktuality

Měrná kampaň na vodovodní síti

V rámci prací na Generelu vodovodu Rudné, byla minulý týden provedena měrná kampaň na vodovodní síti. V průběhu monitoringu byla snaha identifikovat případné úniky na vodovodní síti, odhalit úseky, které vykazují zhoršené hydraulické parametry a ověření současných tlakových poměrů na vodovodní síti. Na základě tohoto měření bude vyhotoven kalibrovaný matematický model distribuce pitné vody v zájmové lokalitě.

 

MK2

 

MK

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001