Úvod Aktuality

Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka

Projekt zahrnuje rekonstrukci jeho bezpečnostního přelivu, spodní výpusti a úpravu hráze.
Důvodem k těmto úpravám byl nevyhovující technický stav po povodních 2002, 2013 a 2016 a dále nedostatečná kapacita přelivu pro převedení návrhové povodně Q100.
Před zahájením stavebních prací bylo nutné činnosti koordinovat v souladu s požadavky dotčených orgánů, a to zejména při vypouštění nádrže, při kterém bylo nutné provést odchyt cca 7 tis. jedinců Raka pruhovaného (invazivní druh) a sběr několika stovek chráněné Škeble rybniční.
Naše firma zajistila projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, dotačního managementu a činnosti BOZP a TDI v rámci fyzické realizace projektu.
 
20201026_094251_optimized
 
20201113_120408_optimized
 
20201130_112936_optimized
 
img_1687_optimized
 
img_1688_optimized
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001