Úvod Aktuality

Modernizace úpravny vody Želivka 

Cílem projektu byla modernizace ÚVŽ, která spočívala v doplnění technologie úpravy vody o samostatný finální sorpční stupeň na granulovaném aktivním uhlí - 16 ks filtrů v samostatném novém objektu, bude umožňovat trvale dosáhnout potřebné účinnosti odstranění nejen pesticidních látek a jejich metabolitů, ale i dalších rizikových organických látek ať už antropogenního původu nebo vzniklých při ozonizaci.
Předmětem činnosti naší společnosti na tomto projektu byl výkon Správce stavby včetně výkonu odborného technického dozoru a činnosti koordinátora BOZP.
 
uvž1
 
uvž2
 
uvž3
 
uvž4
 
uvž6
 
uvž5
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001