Úvod Aktuality

Hlavním účelem VD Nechranice je zajišťování minimálního zůstatkového průtoku pod VD v profilu Stranná, nadlepšování pro zásobení vodárenské, pro průmysl, energetiku, zemědělství a rekultivace, snížení velkých vod na Ohři a částečná ochrana území pod nádrží před povodněmi a výroba elektrické energie v MVE Nechranice.
 
Pro zlepšení podmínek pro manipulaci na vodním díle proběhla již v minulosti rekonstrukce středního pole, kdy byl odstraněn betonový práh tohoto pole a hradící konstrukce nahrazena segmentovým uzávěrem s nornou stěnou. Manipulační možnosti se tak rozšířily o 5 metrů až na kótu 263,00 m n. m. a umožnily tak vypouštění neškodného odtoku již v zásobním prostoru nádrže.
 
V návaznosti na první část rekonstrukce se pro umožnění plynulé manipulace za všech vodních stavů a pro možnost navýšení ovladatelného retenčního prostoru nádrže, naplánovala i rekonstrukce zbývajících krajních polí bezpečnostního přelivu, která se rozdělila na dvě části. V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce levého přelivného pole.
 
Oprava v poli pravém byla zahájena v srpnu 2021, zatím zde probíhají pouze demoliční práce v podobně bourání a odstraňování bočních štítů. Plánované ukončení druhé fáze je stanoveno na srpen 2024.
 
V obou případech zde vykonáváme TDS.
 
 
Nechranice - pravé pole přelivu - bourání před dokončením
 
Nechranice - pravé pole přelivu - bourání přelivu
 
Nechranice - pravé pole přelivu - zahájení výstavby - demontáže
 
Nechranice_celkový pohled na přeliv
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001