Úvod Aktuality

Stavba byla zahájena v říjnu 2020 vypouštěním rybníka, byl proveden odlov ryb, transfer vzácné škeble rybniční a likvidace raka pruhovaného, který je přenašečem tzv. račího moru. Původní přelivy na bohutínské a kozičínské straně hráze byly zrušeny, stejně jako původní odtokový objekt. Vody přitékající do rybníka jsou odváděny provizorním obtokem přes zrušený kozičínský přeliv.
Rekonstrukce Vysokopeckého rybníka se v současném době nachází ve své druhé třetině. Jsou dokončeny železobetonové konstrukce nového bezpečnostního přelivu a sdruženého objektu, který zajišťuje odtok vody do Litavky a odběr průmyslové vody pro příbramskou teplárnu.
Nový objekt je v tělese hráze z větší části zasypán a hráz je tak v tomto úseku částečně obnovena. V současné době probíhá budování opevněného koryta odtoku vody do Litavky. V závislosti na klimatických podmínkách budou od ledna prováděny práce na dosypání návodního líce hráze a jeho opevnění kamenným záhozem. Vzhledem ke komplikovanému zakládání bezpečnostního přelivu vlivem neúnosného podloží se stavba dostala do cca 3 měsíčního zpoždění.
Další posun termínu je zhotovitelem avizován z důvodu závislosti zpracování jílu pro dosypání hráze na klimatických podmínkách. I přes výše uvedené komplikace přijímá zhotovitel takový postup prací, aby byl zajištěn odběr průmyslové vody dle původního předpokladu, tj. od dubna 2022.

 

DJI_0381-Edit-9

 

20211115_122845

 

20210907_120710

 

20211214_114044

 

20210802_121022

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001