[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

ATS HLUBOŠ – ÚSPĚŠNÁ PŘEDPROJEKTOVÁ ANALÝZA

 

Díky zkušenostem našich pracovníků a jejich zodpovědnému přístupu v rámci předprojektové přípravy zahrnující hydraulickou analýzu problému, se investor vyhnul zbytečné investici. Naše společnost (divize 02, projektant Ing. Evžen Porš) zpracovala projekt stavby automatické tlakové stanice (ATS) pro zlepšení tlakových poměrů vodovodní sítě v obci Hluboš.

 

Obec Hluboš je zásobována ze skupinového vodovodu Příbram pomocí přivaděče Příbram – Trhové Dušníky – Hluboš. S ohledem na úsporu nákladu bylo na základě požadavku investora uvažováno s umístěním ATS ve stávající armaturní šachtě před obcí Hluboš. Vzhledem k výškové poloze této šachty jsme doporučili investorovi ověření tlakových podmínek v tomto místě při zvýšených průtocích. Při tomto ověření byla zjištěna nedostatečná kapacita přiváděcího řadu pro umístění ATS v objektu stávající armaturní šachty AŠ.

 

Při návrhových průtocích nebyl zajištěn požadovaný přetlak v potrubí. Na základě zjištěných skutečností investor akceptoval doporučení změnu polohy ATS. Následně proběhly projektové práce a v roce 2015 byla ATS úspěšně uvedena do provozu.

 

Hlubos

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930