Úvod Aktuality

Stavba byla zahájena na podzim roku 2019. Do zkušebního provozu jako celek byla uvedena v létě 2021. Stavba měla za úkol rozšířit stávající areál ČOV Kamenice.
 
Celý projekt byl realizován ve dvou etapách:
  • v první etapě byly vybudovány nové aktivační nádrže včetně dmychárny a nová jímka svážených vod, nová vstupní čerpací stanice a nová přípojka elektro ČOV
  • po uvedení první etapy intenzifikace do zkušebního provozu byla dokončena realizace dalších nových objektů včetně intenzifikace stávajících – nové vybavení česlovny, nová dešťová zdrž, nová dosazovací nádrž, repase technologie stávající dosazovací nádrže, nová čerpací stanice kalů, rekonstrukce provozního objektu, nové kalové hospodářství (kalojem a kalolis), nové propojovací potrubí, nové elektrické rozvody a v závěru realizace nových zpevněných (komunikace) a nezpevněných ploch
Naše společnost zde měla po palcem hned několik činností:
  • správa dotačního titulu obce Kamenice
  • technický dozor stavby
  • sledování a vyhodnocení ročního zkušebního provozu

_ov_1_

 

_ov_5_

 

_ov_2_

 

_ov_3_

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001