Úvod Aktuality

Cena Inženýrské komory 2019 - VD Labská – zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém kanále.
 
Zhotovitel: SMP CZ
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Olgerd Pukl
TDS: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Ing. Petr Zajíc
 
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001