Úvod Aktuality

V rámci přípravy na monitorovací kampaň na vodárenské infrastruktuře prováděné v rámci zpracování Generelu vodohospodářské infrastruktury města Příbram a obcí napojených na tuto soustavu, jsme navštívili 3 vodní nádrže, které slouží jako zdroj surové vody pro tuto oblast. Jedná se o vodní dílo Láz, Pilská a Obecnice někdy také nazývaná Octárna.

 Všechny tři hráze leží na okraji bývalého vojenského prostoru Brdy nyní CHKO Brdy. Původně byla tato vodní díla rybníky, které zásobovaly systémem otevřených příkopů Důlní činnost v Příbrami. V nynější době jsou všechna tři vodní díla přebudována na vodárenské nádrže sloužící k zásobování surovou vodou úpravny vody Kozičín a Hvězdička, které následně zásobují oblast Příbramska pitnou vodou.

 

VD Pilská

Dodává vodu do ÚV Kozičín. Jedná se o přímou, sypanou, zemní hráz se středním jílovým těsněním.

 

r

Vstup do štoly odběrného objektu

 

re

Štola k odběrnému objektu

 

ds

Pohled z koruny hráze do nádrže a na odběrný objekt

 

fre

Pohled z koruny hráze na vzdušní svah hráze

 

 

VD Láz

Dodává vodu do ÚV Kozičín.

VD Láz bylo původně postaveno v letech 1818–1822. Hráz byla hutněna za pomocí dřevěných kůlů po 20 cm vrstvách především ženami a dětmi z okolí, jelikož muži pracovaly v uranových dolech. V průběhu následujících let byla několikrát přisypávána z návodní i vzdušní strany, až do dnešní podoby. Poslední větší rekonstrukce byla provedena v letech 1991 – 1992, kdy byla vyrubána nová štola a byl postaven odběrný věžový objekt.

 

00

Štola k odběrnému objektu

 

0

Vzdušní svah hráze

 

000000

Pohled z odběrného objektu do nádrže a na návodní svah

 

00000

Původní rubaná štola

 

VD Obecnice (Octárna)

Dodává vodu do ÚV Hvězdička

Z původního rybníku Octárna bylo vybudováno nynější vodní dílo Obecnice teprve v letech 1962–1964, kdy byla hráz navýšena, rozšířena, opevněna a byla, opatřena na návodní straně, těsnící zemní vrstvou. Z důvodu navýšení kapacity VD byl ještě vybudován Albrechtický přivaděč, který přivádí část vody z Albrechtického potoka.

 

dddd

Štola spodní výpusti a odběrného potrubí

 

df

Spodní výpust s rozstřikovacím uzávěrem

 

 

 

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001