Úvod Aktuality

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2011

 

Hlavní organizátoři VRV a.s., Povodí Labe, státní podnik a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci s mezinárodní účastí

 

VODNÍ TOKY 2011


která se uskuteční ve dnech 29. a 30. listopadu 2011
v konferenčním sále hotelu Černigov
v Hradci Králové


2. cirkulář a závazná přihláška ke stažení

1. cirkulář a předběžná přihláška ke stažení

 

 

 

 

Témata letošní konference:

 

Obor vodních toků

  • legislativa, správa vodních toků, financování

Technická opatření na vodních tocích

  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001