[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2011

 

Hlavní organizátoři VRV a.s., Povodí Labe, státní podnik a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci s mezinárodní účastí

 

VODNÍ TOKY 2011


která se uskuteční ve dnech 29. a 30. listopadu 2011
v konferenčním sále hotelu Černigov
v Hradci Králové


2. cirkulář a závazná přihláška ke stažení

1. cirkulář a předběžná přihláška ke stažení

 

 

 

 

Témata letošní konference:

 

Obor vodních toků

  • legislativa, správa vodních toků, financování

Technická opatření na vodních tocích

  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930