Úvod Aktuality

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2012


Hlavní organizátoři VRV a.s., Povodí Labe, státní podnik a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci s mezinárodní účastí

 

VODNÍ TOKY 2012

která se uskuteční ve dnech 27. a 28. listopadu 2012
v konferenčním sále hotelu Černigov
v Hradci Králové

 

2. cirkulář a závazná přihláška ke stažení

1. cirkulář a předběžná přihláška ke stažení

 

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001