[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2012


Hlavní organizátoři VRV a.s., Povodí Labe, státní podnik a Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost si Vás dovolují pozvat na odbornou konferenci s mezinárodní účastí

 

VODNÍ TOKY 2012

která se uskuteční ve dnech 27. a 28. listopadu 2012
v konferenčním sále hotelu Černigov
v Hradci Králové

 

2. cirkulář a závazná přihláška ke stažení

1. cirkulář a předběžná přihláška ke stažení

 

 

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930