Úvod Aktuality

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2016

 

Ve dnech 22. - 23. listopadu se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky již 14. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2016“.

 

Garantem konference byl primátor města Hradec Králové Zdeněk Fink a hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry.

 

Konference se zúčastnilo 350 vodohospodářů z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Dále se zúčastnili odborníci ze Slovenska, německého Saska a polské firmy NAVIMOR - INVEST SA.

 

Ve třech přednáškových blocích se vystřídalo 23 přednášejících s příspěvky, které odrážely hlavní témata konference, tj. správu vodních toků, financování, legislativu, výzkum, extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně) a technická opatření na vodních tocích.

 

Prezentace přednášejících naleznete zde níže. Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý veliký zájem vodohospodářů. Je třeba poděkovat hlavním partnerům konference, kterými jsou významné stavební firmy působící v oboru – SMP CZ a.s., POHL cz, a.s., VCES a.s. a Metrostav a.s.. Bez jejich přispění by organizace tak velké akce byla obtížná.

 

Již nyní se můžeme těšit na 15. ročník, který se na tradičním místě v Hradci Králové uskuteční 21. a 22. listopadu 2017. Fotografie z konference Přednášky ke stažení

 

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

Přednášky ke stažení - optimalizovaná velikost, formát PDF (45 MB)

Film Pražské Revitalizace (293 MB)

 

PODROBNÁ INFORMACE O PRŮBĚHU KONFERENCE

Článek shrnuje průběh 14. konference s mezinárodní účastí Vodní toky 2016, která proběhla ve dnech 22. a 23. listopadu v Hradci Králové. Hlavní témata byla orientována na problematiku extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně), legislativu správy vodních toků, výzkum a financování projektů technických opatření na vodních tocích s  podporou operačního programu Životní prostředí a programu Prevence před povodněmi, včetně prezentací realizovaných staveb.

 

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

 

foto_vodni-toky-2016_570

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001