Úvod Aktuality

KONFERENCE VODNÍ TOKY 2017

 

 

Ve dnech 21. - 22. listopadu se v Hradci Králové v hotelu Černigov uskutečnil pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a primátora města Hradec Králové Zdeňka Finka již 15. ročník vodohospodářské konference s mezinárodní účastí „Vodní toky 2017“. Hlavními organizátory byla akciová společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry. Konference se zúčastnilo 363 vodohospodářů z řad správců povodí, správců vodních toků, projektových a inženýrských firem, dodavatelů a výrobců a též zástupců samospráv a státní správy, včetně zástupců Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí.

 

Ve třech blocích se vystřídalo 22 přednášejících s příspěvky, které odrážely hlavní témata konference:

  • problematika správy vodních toků a správy povodí
  • podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
  • realizovaná protipovodňová opatření po 20 resp. 15 letech od katastrofálních povodní v letech 1997 a 2002
  • řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
  • zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
  • legislativa a výzkum ve vodním hospodářství.

Závěrem bylo konstatováno, že si konference i po tolika letech drží vysoký standard a trvalý velký zájem vodohospodářů. Je třeba poděkovat hlavním partnerům konference, kterými jsou významné stavební firmy působící v oboru: SMP CZ a.s., Metrostav a.s.. POHL cz, a.s. a VCES a.s.

 

Bez jejich přispění by organizace tak velké akce byla obtížná. Již nyní se můžeme těšit na 16. ročník, který se na tradičním místě v Hradci Králové uskuteční 20. a 21. listopadu 2018.

 

PŘEDNÁŠKY KE STAŽENÍ

Přednášky ke stažení - optimalizovaná velikost, formát PDF (43 MB)

 

 

 

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

 

foto_vodni-toky-2017_570

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001