Úvod Aktuality

Děkujeme hlavním partnerům konference, kterými jsou SMP CZ a.s. a Metrostav a.s.,
dále partnerům POHL cz, a.s., PORR a.s., ZEPRIS s.r.o. a VCES a.s., Svaz vodního hospodářství ČR a státní podniky Povodí Labe, Povodí Vltavy, Povodí Moravy, Povodí Ohře a Povodí Odry, Lesy České republiky, a také Aquatis a.s., DHI a.s., Sweco Hydroprojekt a.s..

Velké díky patří i mediálním partnerům, kterými jsou Vodní hospodářství, spol. s r.o., KONSTRUKCE Media, s.r.o., Informační centrum ČKAIT s. r. o. (časopis Stavebnictví) a Vodohospodářské stavby.

 

Bez spoluúčasti partnerů by organizace tak velké akce byla obtížná.

 

Příští ročník konference se bude konat ve dnech 21. – 22. 11. 2023.
Těšíme se na vás!

 

Dotazník pro účastníky konference Vodní Toky 2022

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001