Úvod Aktuality

MODERNIZACE PLAVEBNÍCH KOMOR GABČÍKOVO

 

V letošním roce byl zahájen rozsáhlý projekt modernizace dvou plavebních komor na slovenském vodním díle Gabčíkovo. Naše společnost se podílí na práci týmu technického dozoru stavby. V rámci stavebních prací dojde k výměně horních i dolních ocelových vrat, jejichž váha dosahuje až 500 tun. Současně bude třeba inovovat uzávěry nátoků a výtoků, odstranit průsaky betonových konstrukcí a vyměnit kontrolní systém řízení lodní dopravy. Modernizace probíhá za plného provozu vodního díla. Celkové náklady modernizace dosahují 150 milionů eur, z nichž 123 milionů eur činí dotace EU. Dokončení celé akce se předpokládá v lednu 2022.

 

Modernizace plavebních komor Gabčíkovo

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001