Úvod Aktuality

DOKONČENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ MĚSTA SÁZAVA

 

Ve středu 18. září 2019 byla za účasti ministra zemědělství Miroslava Tomana slavnostně otevřena protipovodňová opatření na řece Sázavě, sloužící k ochraně Města Sázava.

 

Naše společnost zajišťovala technický dozor investora pro Povodí Vltavy, státní podnik v období realizace stavby od 02/2017 do 08/2019 v rámci programu Ministerstva zemědělství 129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“.

 

Protipovodňová opatření v intravilánu města Sázava mají úroveň ochrany Q100 + 0,3 m, celková délka liniových opatření je téměř 1,2 km. Celkové investiční náklady činí 86 653 841,-Kč bez DPH.

 

Byly vybudovány tyto hlavní protipovodňové prvky:

  • levobřežní železobetonová nábřežní zeď s kamenným obkladem v celkové délce 450 m s navazujícím opevněním břehu kamenným záhozem, v části opatřená na koruně mobilním hrazením, součástí je navýšení nábřežních zdí Dojetřického potoka,
  • pravobřežní homogenní zemní hráz délky 613 m s podzemní těsnící štětovnicovou stěnou ukončenou na základové spáře hráze betonovým pasem, do které je vložena protipovodňová železobetonová zeď v délce 115 m.

Součástí stavby byly environmentální úpravy starého koryta vodního toku se stabilizací dna příčnými prahy, čímž bylo spolu s výsadbou téměř tisíce stromů a keřů, se zpřístupněním starého koryta toku a pochozí komunikací v koruně hráze vytvořeno prostředí pro využití území pro volnočasové aktivity.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001