Úvod Aktuality

PPP PROJEKT PRO DODÁVKY VODY NA TURNOVSKU A SEMILSKU ÚSPĚŠNĚ SPUŠTĚN

 

Společná tisková zpráva Vodohospodářského sdružení Turnov, Státního fondu životního prostředí a společností Facility, WOLF THEISS advokáti a VRV

 

Vodohospodářské sdružení Turnov úspěšně vybralo provozovatele vodohospodářského majetku v regionu

Dne 31. srpna 2010 podepsal předseda Vodohospodářského sdružení Turnov (VHS Turnov) koncesní smlouvu na provozování vodohospodářského majetku v regionu Turnovska a Semilska se společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s., která je součástí skupiny Veolia Voda Česká Republika. Koncesní smlouva je uzavřena na dobu deseti let a obyvatelům dotčených obcí přinese významné zkvalitnění služeb bez výrazného dopadu do cen vodného a stočného. Staronový provozovatel bude spravovat majetek v hodnotě více než jedné miliardy korun, obrat z vodného a stočného za desetileté smluvní období tvoří přes dvě miliardy korun.

 

"Tímto aktem byl úspěšně završen jeden a půl rok intenzivní práce VHS Turnov, konsorcia společností FACILITY, WOLF THEISS a VRV a Státního fondu životního prostředí na přípravě a realizaci tohoto PPP projektu, díky kterému jsme získali spolehlivého partnera pro zajištění dodávky vody pro naše obce," řekl k podpisu smlouvy předseda VHS Turnov Milan Hejduk.

 

V rámci koncesního řízení obdrželo VHS Turnov celkem tři nabídky. "Klíčovou roli pro uzavření všestranně výhodné koncesní smlouvy hrálo dostatečné množství soutěžitelů a vhodné rozdělení rizika poptávky mezi VHS Turnov a provozovatele," uvedl vedoucí poradenského konsorcia Jan Kincl z poradenské společnosti FACILITY. "Proces soutěže o koncesi na tento druh služeb a samotná koncesní smlouva představují v našem prostředí zásadní právní inovaci," dodala advokátka společnosti WOLF THEISS Lenka Krutáková.

 

Na přípravu koncesního řízení i jeho průběh dohlížel Státní fond životního prostředí, který VHS Turnov poskytnul dotace na rozvoj vodohospodářské infrastruktury v rámci akce Čistá Jizera. Podpisem koncesní smlouvy bylo zakončeno první koncesní řízení v České republice na výběr provozovatele vodohospodářského majetku v kombinaci s dotacemi v tomto měřítku. "Nižší cena vodného a stočného pro konečné odběratele, vyšší standard pro poskytování služeb, transparentní nastavení ceny, dostatek zdrojů pro obnovu, soutěž o nejlepší nabídku. To jsou hlavní efekty právě skončeného výběrového řízení na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury na Turnovsku. Tento projekt je praktickou ukázkou toho, že aplikací podmínek přijatelnosti Operačního programu Životní prostředí lze docílit uvedených výsledků," uvedla Lenka Brandtová, tisková mluvčí Státního fondu životního prostředí ČR. Koncesní smlouvu posvětilo také ministerstvo financí.

 

VHS Turnov je dobrovolným svazkem obcí, který spravuje vodohospodářskou infrastrukturu 6 měst a 16 obcí v severních Čechách.

 

Severočeské vodovody a kanalizace jsou druhým největším dodavatelem vodohospodářských služeb v České republice.

 

FACILITY je česká poradenská společnost poskytující služby v oblasti management consultingu, transakčního poradenství, oceňování majetku a dalších služeb znaleckého ústavu. Mezi hlavními zákazníky FACILITY patří vedle veřejného sektoru i nejvýznamnější společnosti z energetického, bankovního a telekomunikačního trhu. FACILITY paří k vedoucím společnostem v oblasti poradenství v oblasti PPP projektů ve středoevropském regionu.

 

WOLF THEISS advokáti patří k předním advokátním kancelářím v regionu střední a jihovýchodní Evropy se zaměřením na obchodní právo a poradenství zadavatelům, dodavatelům a bankám v souvislosti s veřejnými zakázkami a koncesemi. Právníci WOLF THEISS nalézají komplexní a konstruktivní řešení na bázi právního, daňového a podnikatelského know-how. Kancelář letos získala ocenění právní firma roku od International Financial Law Review.

 

VRV (Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.) je česká společnost poskytující konzultační služby v široké škále nejen oboru vodního hospodářství, dále zajišťuje geodetické služby, technicko-bezpečnostní dohled nad vodními díly a celou šíři odborných projektových činností od studií až po prováděcí projekty, včetně plánováním v oblasti vod.

 

Kontakt:

Lenka Hašková

WOLF THEISS advokáti s.r.o.

Pobřežní 12

186 00 Praha 8

Tel.: +420 234 765 111

E-Mail: lenka.haskova@wolftheiss.com

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001