Úvod Aktuality

VRV a.s. dokončuje projekt z ESF OPPA

 


 

efp-oppa Evropský sociální fond

Praha & EU: Investujeme do Vaší budoucnostiVRV a.s. zahájila v měsíci březnu roku 2012 činnost na projektu „CZ.2.17/1.1.00/34065 Ochrana a obnova ekosystému a biodiverzity u vodních nádrží s cílem zlepšení kvality vody", který je financován z grantu poskytnutého z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha - Adaptabilita (OPPA) - prioritní osa Podpora rozvoje znalostní ekonomiky.

 

Základním cílem projektu je přenést nové výsledky výzkumu v dané oblasti na cílovou skupinu našich zaměstnanců a tím rozšířit odbornost naší společnosti v této specializované oblasti.

 

Cíle bude dosaženo prostřednictvím odborných přednášek, kurzů speciálního software, odborných stáží a workshopů cílové skupiny s naším odborným partnerem Stavební fakultou ČVUT a odbornými lektory z dalších vědeckých pracovišť.

 

Doposud byly realizovány odborné přednášky, kurzy software, krátkodobé odborné stáže na revitalizačních opatřeních v Bavorsku, na jižní Moravě a v dolním Rakousku. Probíhají také odborné workshopy cílové skupiny pod vedením lektorů, takže účel projektu se blíží svému naplnění.

 

Projekt bude dokončen v červnu 2013.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001