Úvod Aktuality

Na základě veřejné soutěže naše společnost zahájila na začátku roku 2012 projektové práce na předmětném záměru.

 

Stěžejní část stavby je dlouhá cca 500 m, nachází se v intravilánu města Rokycany (místní část Rašínov). Tyto plochy byly (a jsou) využívány jako park, kterým protéká drobný vodní tok Rakovský potok. Dle požadavků města byla navržena celková revitalizace území. Napřímený betonový vodní tok byl revitalizován. V místech, kde to bylo možné, byl navržen složený lichoběžníkový profil- Zatravněná berma bude převádět povodňové průtoky, meandrující (stěhovavá) kyneta běžné průtoky. Poměrně vysoký spád je překonán celkem čtyřmi balvanitými skluzy. V území parku byly ve spolupráci s architektonickou kanceláří navrženy parkové a sadové úpravy (nové výsadby, mobiliář, herní zařízení, mlatová cesta). Všem návrhům předcházelo poměrně rozsáhlé kácení, dle odborného posouzení dendrologa (a tam, kde došlo kolizí se stavbou).

 

Stavba byla zahájena na podzim 2014 a dokončena o rok později. Slavnostní otevření parku proběhlo za hojné účasti především budoucích dětských návštěvníků 23. 11. 2015.

 

 

 

 

 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001