Úvod Aktuality

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH

 

Seminář se bude konat ve čtvrtek 10. 11. 2016 v přednáškovém sále Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5.

 

Témata semináře:

  1. Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí.
  2. Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření
  3. Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb
  4. Přístupy k řešení fragmentace vodních toků v zahraničí, přednášky zahraničních hostů
  5. Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy

Ke stažení: 2. cirkulář – program a závazná přihláška

Ke stažení: 1. cirkulář – základní informace

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001