[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH

 

Seminář se bude konat ve čtvrtek 10. 11. 2016 v přednáškovém sále Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5.

 

Témata semináře:

  1. Postup prací pří zprůchodňování migračních bariér na vodních tocích v rámci naplňování cílů Plánů dílčích povodí.
  2. Možnosti financování opatření pro zlepšení migrační průchodnosti vodních toků, metodické postupy hodnocení účinnosti navržených a realizovaných opatření
  3. Výzkumné projekty zaměřené na migraci ryb
  4. Přístupy k řešení fragmentace vodních toků v zahraničí, přednášky zahraničních hostů
  5. Nové technologie použitelné při zprůchodnění vodních toků pro vodní organismy

Ke stažení: 2. cirkulář – program a závazná přihláška

Ke stažení: 1. cirkulář – základní informace

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930