[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

SEMINÁŘ K ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK VE VODNÍCH TOCÍCH

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, Agentura ochrany a přírody ČR a Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem životního prostředí se podílejí na organizaci odborného semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích.

 

Tradice seminářů orientovaných na problematiku migrací ryb ve vodních tocích a rybích přechodů začala v roce 2009 při příležitosti realizace pilotního projektu kartáčových rybích přechodů na Sázavě, a to přímo na městě Sázava, kdy seminář byl spojený s exkurzí na právě dokončené stavby.

 

Od roku 2014 se seminář přesunul do Prahy do nového přednáškového sálu Povodí Vltavy, státní podnik. Seminář je jediným takto cíleně orientovaným pravidelným setkáním v České republice, kde mají možnost vyměňovat si zkušenosti čeští i zahraniční odborníci a věříme, že se i díky němu daří posunovat poznání v této problematice kupředu.

 

Příští seminář je plánován na podzim 2018.

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930