Úvod Aktuality

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2020 - ZRUŠENO

 

__________________________________________________________________ 

 

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci jsme se po
zralé úvaze rozhodli přeložit „Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve
vodních tocích 2020“ na příští rok.

__________________________________________________________________

 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik
AOPK ČR
a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i.


si Vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích, který se bude konat 22. 10. 2020 v Praze, v přednáškovém sále Povodí Vltavy, státní podnik. Podrobnosti a přihlašování na samostatném webu https://konference.vrv.cz/seminar/ 

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001