[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2020

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Povodí Vltavy, státní podnik
AOPK ČR
a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i.


si Vás dovolují pozvat na VII. ročník semináře zaměřeného na problematiku zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích, který se bude konat 22. 10. 2020 v Praze, v přednáškovém sále Povodí Vltavy, státní podnik. Podrobnosti a přihlašování na samostatném webu https://konference.vrv.cz/seminar/

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930