[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK

 

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2018 se uskuteční 1. listopadu 2018, 9:00 - 16:00, v přednáškovém sále Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5


Přihlášení na adrese https://konference.vrv.cz/seminar

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930