Úvod Aktuality

SEMINÁŘ KE ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK

 

Seminář ke zprůchodnění migračních překážek ve vodních tocích 2018 organizovaný naší společností, Povodím Vltavy, státní podnik, AOPK ČR a VÚV T. G. Masaryka, v.v.i., úspěšně proběhl 1. listopadu 2018 v Praze.


Prezentace přednášek ze semináře jsou ke stažení na adrese:  https://konference.vrv.cz/seminar

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001