Úvod Aktuality

Oslavy Světového dne organizované Svazem vodního hospodářství ČR se v roce 2015 uskuteční pod mottem „VODA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ".  

Konference ke Světovému dni se koná dne 20. března 2015 v pražském Kongresovém centru, kde se uskuteční setkání představitelů vodohospodářských společností a podniků, státní správy, samosprávy, vědeckých institucí a vysokých škol.

 

Kulturní část oslav zahrnuje:

  • v pondělí 16. března 2015 koncert v pražském Lichtenštejnském paláci
  • v sobotu 21. března 2015 již 21. reprezentační ples vodohospodářů na pražském Žofíně
OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001