[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

Oslavy Světového dne organizované Svazem vodního hospodářství ČR se v roce 2015 uskuteční pod mottem „VODA A UDRŽITELNÝ ROZVOJ".  

Konference ke Světovému dni se koná dne 20. března 2015 v pražském Kongresovém centru, kde se uskuteční setkání představitelů vodohospodářských společností a podniků, státní správy, samosprávy, vědeckých institucí a vysokých škol.

 

Kulturní část oslav zahrnuje:

  • v pondělí 16. března 2015 koncert v pražském Lichtenštejnském paláci
  • v sobotu 21. března 2015 již 21. reprezentační ples vodohospodářů na pražském Žofíně
česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930