Úvod Aktuality

VRV SE NADÁLE ÚČASTNÍ VĚDECKÝCH PROGRAMŮ ALFA TAČR

 


tacr-logo www.tacr.cz

 

alfa-logoV rámci Programů na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vypsaných Technologickou agenturou ČR se VRV a.s. účastní ve dvou projektech jako partner hlavních řešitelů:

 

První projekt s číslem TA02020139 má téma: Využití hydrologického měření při schematizaci koryt vodních toků pro potřeby hydrodynamických modelů na podkladě dat leteckého laserového skenování. Hlavním řešitelem tohoto projektu je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., spoluřešitelé jsou kromě VRV a.s. Česká zemědělská univerzita v Praze a GEOREAL s.r.o.

Projekt byl zahájen v roce 2012 a v roce 2015 nadále pokračuje.

 

Druhý projekt s číslem TA02020320 má téma Podpora dlouhodobého plánování a návrhu adaptačních opatření v oblasti vodního hospodářství v kontextu změn klimatu. Hlavním řešitelem tohoto projektu je Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., spoluřešitelem je kromě VRV a.s. Český hydrometeorologický ústav.

Projekt byl realizován v období 2012 -2014 a k 31.12.2014 byl úspěšně zakončen.

 

beta-logoVRV a.s. se dále účastní v rámci Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA vypsaných Technologickou agenturou ČR na tomto projektu:

 

Projekt s číslem TB010MZP066 má téma Analýza efektivního využití MVE z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdroje. Řešitelem tohoto projektu je sdružení VRV a.s. a SWECO Hydroprojekt a.s., odborným garantem celého projektu je Ministerstvo životního prostředí. Projekt byl zahájen v lednu 2013 a v roce 2015 nadále pokračuje.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001