Úvod Aktuality

 

STUDIE PROVEDITELNOSTI ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK NA VODNÍCH TOCÍCH POVODÍ VLTAVY

 

V listopadu 2011 byl dokončen projekt s názvem „Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy“. Výsledky studie je možné si prohlídnou ve webové aplikaci.

OHMS certifikace - ČSN ISO 45001 QMS certifikace - ČSN EN ISO 9001 EMS certifikace - ČSN EN ISO 14001