[tisk]

O SPOLEČNOSTI

AKTUALITY

 

STUDIE PROVEDITELNOSTI ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK NA VODNÍCH TOCÍCH POVODÍ VLTAVY

 

V listopadu 2011 byl dokončen projekt s názvem „Studie proveditelnosti zprůchodnění migračních překážek na vodních tocích v povodí Vltavy“. Výsledky studie je možné si prohlídnou ve webové aplikaci.

česká verze
Česká verze
(c) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 257 110 111, Fax: 257 322 121,
E-mail: vrv@vrv.cz, Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, složka 1930